@carryboy
รถดับเพลิง
รถกู้ภัย ส่องสว่าง
แครี่บอย ได้รับชื่อเสียงด้านการออกแบบ และ สร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อคนไทย... เราสร้าง
รถที่พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจาก
อุบัติเหตุ, รถชน, รถเสีย, ต้นไม้โค่นขวางทาง,
งูเข้าบ้าน, ปีนจับแมว ฯลฯ และกับอีกหลาย
เหตุการณ์ที่ต้องช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุด

แครี่บอย เรสคิว....ตอบโจทย์ปัญหาการกู้ภัย
เราพร้อมแล้วกับการกู้ภัย กู้ชีพ

รถกู้ภัย — สมาร์ท แค็บ

ต้นฉบับแห่งการกู้ภัย, บรรเทาสาธารณภัย
รถกู้ภัยพร้อมปฏิบัติทุกพื้นที่ภัยพิบัติ

นิยามใหม่ รถกู้ภัย »

รถกู้ภัย — สแตนดาร์ด แค็บ

รถกู้ภัย ที่พร้อมลุยทุกภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ครบเซ็ตกับอุปกรณ์กู้ภัยที่สำคัญ

แตกต่างทุกสนามกู้ภัย »
เมื่อเกิดเหตุ ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือภัยพิบัติอื่น ๆ
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชน... ภาระหน้าที่ของหน่วยงานกู้ภัย ที่พร้อม
ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วย
ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แครี่บอย รถกู้ภัย
หน่วยงานกู้ภัยกับ รถกู้ภัย ที่พร้อมปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชน...
รถกู้ภัย รถดับเพลิง
พร้อมลุยเขตภัยพิบัติต่างๆ
ติดตั้งอุปกรณ์กู้ภัยครบครัน หรือเลือกติดตั้ง
อุปกรณ์ที่จำเป็นในการกู้ภัยในแบบคุณ
ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

เราสร้าง รถกู้ภัย เพื่อหน่วยงานที่ ส่งเสริมสนับสนุน
การป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูจากสาธารณภัย เพื่อให้
ประชาชนไทย ปลอดภัย — รถกู้ภัย มาพร้อมอุปกรณ์
กู้ภัยครบครัน อาทิ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เครื่องตัดถ่าง,
เลื่อยยนต์, ค้อนปอนด์, ขวานดับเพลิง, ชะแลงคอห่าน,
ชะแลงตรง, กรรไกรตัดโลหะโซ่ หรือสายไฟ, หมวกกู้ภัย,
ถุงมือเซฟตี้, ค้อนทุบกระจก, กระบองไฟ, แม่แรงยกรถ
ถังดับเพลิง, วิทยุสื่อสาร ฯลฯ เต็มศักยภาพการกู้ภัย

แครี่บอย เรสคิว ยานพาหนะพิเศษ พร้อมอุปกรณ์
และเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อการกู้ภัยและช่วยชีวิต
มาตรฐานใหม่ รถกู้ภัย ฉุกเฉิน

เมื่อมีอุบัติเหตุ เพลิงไหม้, ตึกถล่ม หรือภัยธรรมชาติ สึนาม, ไฟป่า,
น้ำท่วม ผลกระทบกับมวลชน ภารกิจสำคัญที่ต้องยื่นมือเข้าบรรเทา
ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ทั่วทุกจุดของประเทศ เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้ว
จะต้องรีบรุดไปปฏิบัติภารกิจนั้นทันที
ไฟไซเรน สัญญานไฟฉุกเฉิน

สัญญานไฟฉุกเฉิน LED ให้ความชัดเจนในทุกมุมมอง
ปรับเปลี่ยน จังหวะการกระพริบได้หลากหลายรูปแบบ
กินกำลังไฟน้อย มาพร้อมขายึด เรามีไฟไซเรนหลาก
หลายรุ่นหลายแบบ สีแดง, สีเหลือง, สีแดง-น้ำเงิน
เพื่อภาระกิจฉุกเฉินเต็มรูปแบบ
ไฟส่องสว่างรอบคัน เพิ่มความปลอดภัยในการปฎิบัติหน้าที่ บรรเทาสาธารณภัยยามค่ำคืน แสงสว่างทําให้ทัศนะวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้น ส่องแสง
ได้ระยะทางไกล ทําให้ภาระกิจกู้ภัยปลอดภัยยิ่งขึ้น — แครี่บอย รถกู้ภัย / รถดับเพลิง พร้อมทุกสถานการณ์ภัยพิบัติ
การช่วยชีวิตผู้ที่ประสบภัยให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ, ระหว่างเกิดหรือหลังพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแล้ว
การเข้าถึงพื้นที่ต้องรวดเร็วและทันเหตุการณ์ การปรับแผนการให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เครื่องมือต้องพร้อม, ทักษะความชำนาญต้องมี เพื่อช่วยผู้ประสพภัยให้ปลอดภัย

กลยุทธ์ในการปฏิบัติการกู้ภัย
  • การช่วยเหลือชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ต้องมาก่อนการเลือกการลดความ
    สูญเสีย ในทรัพย์สิน, ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  • การควบคุมความเสียหายที่กำลังเกิดขึ้นจากอุบัติภัยขณะนั้น อย่างเช่น การกำจัดต้นเหตุ
    ของการเกิดเหตุโดยตรง เช่น เพลิงไหม้, น้ำท่วม หรือ ไฟป่า
  • ยานพาหนะกู้ภัย พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ต้องพร้อม (รถกู้ภัย, รถดับเพลิง,
    เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานที่ที่รถเข้าไม่ถึง)
ภายใน รถกู้ภัย

ทุกทุกการจัดวางอุปกรณ์ต่าง ๆ
ภายในรวมถึงเครื่องมือ-อุปกรณ์
กู้ภัย กู้ชีพ ทุกตำแหน่งเราคำนึง
ถึงการใช้งานที่ง่ายต่อการหยิบจับ
นำไปใช้ต้องสะดวกรวดเร็ว เวลา
จัดเก็บก็สะดวกสบาย

รับออกแบบโครงสร้างภายใน
สำหรับอุปกรณ์พิเศษต่าง ๆ
ตามที่ลูกค้าต้องการ
เท่..ดุดัน สมบุกสมบันทุกสถานการณ์
พร้อมลุยทุกอุปสรรค พิบัติภัย


เราออกแบบดัดแปลงเพื่อรองรับการใช้งานจริงทุกการกู้ภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย พร้อมให้คุณช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย
และได้รับความเดือดร้อนจากภัยต่างๆ อาทิ อุบัติเหตุบนท้องถนน,
น้ำท่วม, อัคคีภัยบ้านเรือนราษฎร, ตลอดจนภัยพิบัติอื่นๆ
โรงงานผลิต
รถกู้ภัย (Rescue)
การบรรเทาสาธารณภัย หรืออันตราย ที่ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งอื่น ๆ อย่างรุนแรง
• ภัยที่เกิดขึ้นกับคนหมู่มาก • เกิดขึ้นได้ทุกสถานที่อย่างกะทันหัน • อันตรายต่อชีวิตและร่างกายของประชาชน
• เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ • ความจำเป็นพื้นฐานอย่างรีบด่วนสำหรับผู้ประสบภัย
บาร์ ล็อก
ปฏิวัติบานประตูล็อก รถกู้ภัย ฉุกเฉิน โครงสร้างผลจากท่อสแตนเลสและพลาสติก
ฉีดขึ้นรูป ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่รุนแรงของการใช้งาน
ยานพาหนะฉุกเฉิน รถกู้ภัย ของเรา
— แครี่บอย เรสคิว พร้อมลุยทุกภัยธรรมชาติ
(Natural Disaster) และภัยจากมนุษย์
กันชนหน้า
ออฟโรด


กันชนหน้า โครงสร้างเหล็ก แข็งแรง ทนทาน
พร้อมวินซ์ช่วยดึง-ลาก จากการ ติดหล่ม หรือ
ตกหล่ม หรือชักลากแทนแรงงานคน.. รถกู้ภัย
ลุยทุกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เหมาะสมกับภาระกิจกู้ภัยเป็นอย่างยิ่ง
กันชนท้าย และ โทรบาร์

กันชนท้ายสแตนเลส พร้อมแผ่นลายกันลื่น แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งกับ
ชุดโทรบาร์ (พ่วงลาก) เพื่อลาก กรณีรถเสีย, ลากขอนไม้ขวางทาง ฯลฯ
• เสริมช่วงล่างเพิ่มสมรรถนะ • กล้องมองถอย • บันไดท้ายขึ้นหลังคา •
• บันไดข้างประตู • พื้นอลูมิเนียมบนหลังคา •
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ของหน่วย
งานให้พร้อมช่วยเหลือดูแลประชาชน
ให้ปลอดภัย โดยไม่ได้รับความสูญเสีย
ด้านชีวิตและทรัพย์สินที่สืบเนื่องจาก
สาธารณภัยต่าง ๆ
บานประตูม้วน อะลูมิเนียม

ประตูม้วน รถกู้ภัย / รถดับเพลิง แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา
ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพ ทำให้ตัวรถกู้ภัยมีน้ำหนักเบา
ไม่เป็นสนิม เปิด-ปิดง่าย โครงประตูม้วนอลูมิเนียมหนาพิเศษ
ด้านข้างบานประตูติดตั้งขอบยางกันน้ำถึง 2 ชั้น ป้องกัน
น้ำเข้าและยังช่วยลดเสียงเวลาเปิด-ปิด

แครี่บอย เรสคิว — พร้อมลุยทุกภาระกิจกู้ภัย
ประตูม้วน สามารถนำมาใช้งานได้ทุกประเภทของ
การค้า หรือการจัดส่ง และยังสามารถดัดแปลงเพื่อ
ใช้งานได้หลากหลาย อาทิ รถกู้ภัย, รถฉุกเฉิน,
รถบริการเคลื่อนที่, รถพยาบาล, รถโฆษณา,
รถซ่อมบำรุง, รถกระบะห้องเย็น, รถขนส่งสินค้า
และธุรกิจโลจิสติกส์ (ขนส่ง) ทั่วไป

ทุกคำถาม นำมาสู่การปฏิวัติสถาปัตยกรรม รถกู้ภัย,
รถดับเพลิง เรามุ่งมั่นพัฒนาการออกแบบที่สร้างสรร
และคุณยังสามารถกำหนด รูปแบบรถกู้ภัยได้เอง
ตามความเหมาะสม และการใช้งานที่ลงตัว
* แครี่บอย เรสคิว สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา, รายละเอียด, ส่วนประกอบตู้บรรทุก และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** สีรถ, สีตู้บรรทุก และสีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฎในเว็บ อาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากการแสดงผลของหน้าจออุปกรณ์ต่าง ๆ หรือหน้าจอสมาร์ทดีไวซ์
*** รูปแบบและเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ได้จดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ผู้ลอกเลียนแบบจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุด
 

บริษัท แครี่บอย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (แกรนด์ แครี่บอย)

26/12 หมู่ที่ 7
ถ.บางนา-ตราด กม.8 (ขาออก)
ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 0-2752-8585
แฟกซ์ : 0-2752-8588
อีเมล : grand@carryboy.com

เวลาทำการ :
จันทร์ — เสาร์
9:00 — 18:00 น.
ลูกค้าสัมพันธ์ แกรนด์ แครี่บอย
หากท่านมีคำแนะนำ ข้อคิดเห็น
ข้อสงสัย สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์
เรสคิว โทร. 0-2752-8585
ดาวน์โหลด
โบรชัวร์
ชุด
มาตรฐานคุณภาพ
ISO 9001
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
สถาบัน TUV เยอรมนี
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563-2564 แครี่บอย เว็บไซต์ดูดีที่สุดที่หน้าจอขนาด 1152 x 864 พิกเซล ด้วยบราวเซอร์ IE10+, ซาฟารี, กูเกิลโครม, แท็บเล็ต