@carryboy
รถดับเพลิง
รถกู้ภัย ส่องสว่าง
แครี่บอย ได้รับชื่อเสียงด้านการออกแบบ และ สร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อคนไทย... เราสร้าง
รถที่พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจาก
อุบัติเหตุ, รถชน, รถเสีย, ต้นไม้โค่นขวางทาง,
งูเข้าบ้าน, ปีนจับแมว ฯลฯ และกับอีกหลาย
เหตุการณ์ที่ต้องช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุด

แครี่บอย เรสคิว....ตอบโจทย์ปัญหาการกู้ภัย
เราพร้อมแล้วกับการกู้ภัย กู้ชีพ

รถกู้ภัย — สมาร์ท แค็บ

ต้นฉบับแห่งการกู้ภัย, บรรเทาสาธารณภัย
รถกู้ภัยพร้อมปฏิบัติทุกพื้นที่ภัยพิบัติ

นิยามใหม่ รถกู้ภัย »

รถกู้ภัย — สแตนดาร์ด แค็บ

รถกู้ภัย ที่พร้อมลุยทุกภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ครบเซ็ตกับอุปกรณ์กู้ภัยที่สำคัญ

แตกต่างทุกสนามกู้ภัย »
เมื่อเกิดเหตุ ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือภัยพิบัติอื่น ๆ
ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชน... ภาระหน้าที่ของหน่วยงานกู้ภัย ที่พร้อม
ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วย
ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
แครี่บอย รถกู้ภัย
หน่วยงานกู้ภัยกับ รถกู้ภัย ที่พร้อมปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชน...
รถกู้ภัย รถดับเพลิง
พร้อมลุยเขตภัยพิบัติต่างๆ
ติดตั้งอุปกรณ์กู้ภัยครบครัน หรือเลือกติดตั้ง
อุปกรณ์ที่จำเป็นในการกู้ภัยในแบบคุณ
รถกู้ภัย ส่องสว่าง

แครี่บอยก่อตั้งเมื่อปี 2512 เริ่มต้นการผลิตหลังคา
ไฟเบอร์กลาส และชุดตกแต่งประดับยนต์ ณ วันนี้
กับผลิตภัณฑ์ล่าสุดของเรา รถกู้ภัย ออกแบบมา
เพื่อบรรเทาสาธารณภัย ช่วยงานกู้ภัย ช่วยชีวิต
และปกป้องทรัพย์สินของประชาชน
รถดับเพลิง
รถกู้ภัย ฉุกเฉิน
เราคือผู้นำตลาดรถดัดแปลงพิเศษ ณ วันนี้ อีกหนึ่งสำหรับสถานการณ์ ฉุกเฉิน เหตุด่วน เหตุร้าย ต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วน หรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ต้องพร้อมช่วยเหลือประชาขนในพื้นที่เสี่ยงภัย ฟื้นฟู
สภาพจิตใจของผู้ประสบภัย — แครี่บอย เรสคิว พร้อมทุกสถานการณ์กู้ภัยทั่วประเทศ
ไฟไซเรน สัญญานไฟฉุกเฉิน

สัญญานไฟฉุกเฉิน LED ให้ความชัดเจนในทุกมุมมอง
ปรับเปลี่ยน จังหวะการกระพริบได้หลากหลายรูปแบบ
กินกำลังไฟน้อย มาพร้อมขายึด เรามีไฟไซเรนหลาก
หลายรุ่นหลายแบบ สีแดง, สีเหลือง, สีแดง-น้ำเงิน
เพื่อภาระกิจฉุกเฉินเต็มรูปแบบ
แครี่บอย รถกู้ภัย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั่วประเทศ
การช่วยชีวิตผู้ที่ประสบภัยให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ, ระหว่างเกิดหรือหลังพิบัติภัยที่
เกิดขึ้นแล้ว การเข้าถึงพื้นที่ต้องรวดเร็วและทันเหตุการณ์ การปรับแผนการให้เข้า
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเครื่องมือต้องพร้อม, ทักษะความชำนาญต้องมี

กลยุทธ์ในการปฏิบัติการกู้ภัย
 • การช่วยเหลือชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ต้องมาก่อนการเลือกการ
  ลดความสูญเสียในทรัพย์สิน, ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • การควบคุมความเสียหายที่กำลังเกิดขึ้นจากอุบัติภัยขณะนั้น อย่างเช่น การ
  กำจัดต้นเหตุของการเกิดเหตุโดยตรง เช่น เพลิงไหม้, น้ำท่วม หรือ ไฟป่า
 • ยานพาหนะกู้ภัย พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ต้องพร้อม (รถกู้ภัย, รถดับเพลิง,
  เฮลิคอปเตอร์กู้ภัยสำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานที่ที่รถเข้าไม่ถึง)
ชุดไฟส่องสว่าง
ไฟส่องสว่าง ส่องแสงระยะทางไกล เพิ่มความปลอดภัย
ในการปฎิบัติหน้าที่ และบรรเทาสาธารณภัยยามค่ำคืน
แสงสว่างเพิงทัศนะวิสัยในการมองเห็นที่ชัดเจน สามารถ
ปรับความสูงกว่า 9 ฟุต หมุนรอบทิศทาง 360° องศา
หลอดชนิด ประหยัดไฟ LED ให้แสงสว่างนวลตา

 • ออกแบบมาเพื่อสามารถปรับความยาวของแขนได้
  อย่างคล่องตัว (ความยาวสูงสุด) 3 เมตร พร้อมรีโมท
  คอนโทรลมีสายและไร้สาย
 • หลอด LED ชนิดพิเศษประหยัดไฟ แต่ให้ความสว่าง
  ถึง 20,000 ลูเมน (Lumen) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  อายุการใช้งานยาวนาน
 • เสาไฟสามารถปรับตำแหน่งเอียง สูง-ต่ำ หมุนอย่างต่อเนื่อง 360°
 • แสงอัลตราไวโอเลตต่ำ ดึงดูดแมลงน้อยขณะดำเนินงานเวลากลางคืน
 • พร้อมทุกสถานการณ์และสภาพอากาศ (ไม่มีผลกระทบจากลมและฝุ่น)
  แข็งแรง ทนต่อกระแส ลมแรง (ทดสอบแรงลมที่ 90 ไมล์/ชม.)
 • พร้อมการใช้งานเต็มรูปแบบภายใน 15 วินาที

เราพร้อมออกแบบยานพาหนะรูปแบบพิเศษ หรือ รถเฉพาะกิจต่างๆ
เพื่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาทิ รถดับเพลิง, รถกู้ภัย,
รถฉุกเฉิน, รถดับไฟป่า, รถไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน, รถบัญชาการ,
รถเครน, รถเครนไฮดรอลิค, รถบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
The World Leader in
Rescue Vehicles Economy
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ, อุบัติเหตุ หรือภัยที่มนุษย์
สร้างขึ้น — สมาร์ท เรสคิว พร้อมเข้าช่วยเหลือ
ประชาขนในพื้นที่เสี่ยงภัย และทุกทุกสถานการณ์
ฉุกเฉินที่ไม่อาจคาดเดาได้
กันชนท้าย และ โทรบาร์

กันชนท้ายสแตนเลส พร้อมแผ่นลายกันลื่น แข็งแรง ทนทาน ติดตั้งกับ
ชุดโทรบาร์ (พ่วงลาก) เพื่อลาก กรณีรถเสีย, ลากขอนไม้ขวางทาง ฯลฯ
• เสริมช่วงล่างเพิ่มสมรรถนะ • กล้องมองถอย • บันไดท้ายขึ้นหลังคา •
• บันไดข้างประตู • พื้นอลูมิเนียมบนหลังคา •
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ของหน่วย
งานให้พร้อมช่วยเหลือดูแลประชาชน
ให้ปลอดภัย โดยไม่ได้รับความสูญเสีย
ด้านชีวิตและทรัพย์สินที่สืบเนื่องจาก
สาธารณภัยต่าง ๆ
บานประตูม้วน อะลูมิเนียม

ประตูม้วน รถกู้ภัย / รถดับเพลิง แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา
ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพ ทำให้ตัวรถกู้ภัยมีน้ำหนักเบา
ไม่เป็นสนิม เปิด-ปิดง่าย โครงประตูม้วนอลูมิเนียมหนาพิเศษ
ด้านข้างบานประตูติดตั้งขอบยางกันน้ำถึง 2 ชั้น ป้องกัน
น้ำเข้าและยังช่วยลดเสียงเวลาเปิด-ปิด

แครี่บอย เรสคิว — พร้อมลุยทุกภาระกิจกู้ภัย
ประตูม้วน สามารถนำมาใช้งานได้ทุกประเภทของ
การค้า หรือการจัดส่ง และยังสามารถดัดแปลงเพื่อ
ใช้งานได้หลากหลาย อาทิ รถกู้ภัย, รถฉุกเฉิน,
รถบริการเคลื่อนที่, รถพยาบาล, รถโฆษณา,
รถซ่อมบำรุง, รถกระบะห้องเย็น, รถขนส่งสินค้า
และธุรกิจโลจิสติกส์ (ขนส่ง) ทั่วไป

ทุกคำถาม นำมาสู่การปฏิวัติสถาปัตยกรรม รถกู้ภัย,
รถดับเพลิง เรามุ่งมั่นพัฒนาการออกแบบที่สร้างสรร
และคุณยังสามารถกำหนด รูปแบบรถกู้ภัยได้เอง
ตามความเหมาะสม และการใช้งานที่ลงตัว
วัสดุพร้อมอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก รถกู้ภัย
 • ชุดไฟส่องสว่าง LED. 12 VDC ให้ความสว่างถึง 12,000 Lm. ปรับระดับ
  ขึ้น-ลง สูงกว่า 3 เมตร สามารถหมุนโดยรอบได้ 360 องศา ควบคุมด้วย
  รีโมทคอนโทรลแบบสาย และแบบไร้สาย
 • ผนังผลิตจากแผ่นไฟเบอร์กลาส น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม
 • บานเลื่อนอลูมิเนียม 3 ด้าน ผลิตจากอลูมิเนียมช่วยประหยัดพื้นที่ใช้งาน
 • ชุดโคมไฟเบอร์ พร้อมชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน, ชุดไฟสปอร์ตและชุดไฟ LED. เพื่อเพิ่มความสว่างบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานรอบคัน
 • ชุดบันไดสแตนเลส สำหรับขึ้นหลังคา
 • ชุดครอบไฟท้ายสแตนเลส
 • กันชนท้ายบันได สแตนเลส แข็งแรง พร้อมแผ่นอลูมิเนียมลายกันลื่น
 • ชุดมือเปิดพร้อมราวจับสแตนเลส เปิด-ปิดง่าย ยกขึ้น — ลง สะดวก
  พร้อมกุญแจล็อก
 • ไฟหรี่ ไฟเบรค ไฟเลี้ยวท้ายรถกู้ภัย สีแดง 2 ดวง สีเหลือง 2 ดวง
  หลอด LED สว่างชัดเจน ทันสมัย
 • ชุดกล่องควบคุมระบบไฟพร้อมพาว์เวอร์ปลั๊ก 220V.
 • ถาดอลูมิเนียมลายตีนเป็ด วางชุดอุปกรณ์สามารถเลื่อนขยับและปรับ
  ความสูง-ต่ำได้ พร้อมแผงกั้นสามารถถอดเข้า—ออกได้เพื่อ
  สะดวกในการจัดเก็บชุดอุปกรณ์ต่าง ๆ
 • ถาดอลูมิเนียมสไลด์เลื่อนเข้า—ออก อเนกประสงค์สามารถเลื่อนออกได้
  2 ทาง ทั้งซ้ายและขวา ใช้งานสะดวกเบาแรง หยิบจับอุปกรณ์ง่าย
 • ช่องเก็บถังดับเพลิงและพื้นที่เก็บหรือแขวนอุปกรณ์กู้ภัย บรรเทาสาธารณภัย
 • ตัวจับยึดหรือแขวนอุปกรณ์กู้ภัย-กู้ชีพ แข็งแรง ทนทาน
 • ผนังอเนกประสงค์สามารถจัดพื้นที่ยึดหรือแขวนอุปกรณ์ได้ในแบบคุณ
 • เสริมแหนบ ปรับเปลี่ยนช่วงล่าง เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่
 • ชุดเสาอเนกประสงค์ผลิตจากอลูมิเนียมแข็งพิเศษ สามารถปรับ
  ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้
ขนาด / สัดส่วน
รถกู้ภัย


หากคุณกำลังมองหาความแตกต่าง
ของยานพาหนะกู้ภัย และสามารถ
เลือกปรับแต่งวัสดุที่เกี่ยวได้ตาม
ต้องการทางเลือกวันนี้ของคุณ
คือ "แครี่บอย รถกูภัย"
* แครี่บอย เรสคิว สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา, รายละเอียด, ส่วนประกอบตู้บรรทุก และอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** สีรถ, สีตู้บรรทุก และสีอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฎในเว็บ อาจแตกต่างจากสีจริงเนื่องจากการแสดงผลของหน้าจออุปกรณ์ต่าง ๆ หรือหน้าจอสมาร์ทดีไวซ์
*** รูปแบบและเทคนิคของผลิตภัณฑ์ ได้จดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ผู้ลอกเลียนแบบจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุด
 

บริษัท แครี่บอย มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (แกรนด์ แครี่บอย)

26/12 หมู่ที่ 7
ถ.บางนา-ตราด กม.8 (ขาออก)
ต.บางแก้ว อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 0-2752-8585
แฟกซ์ : 0-2752-8588
อีเมล : grand@carryboy.com

เวลาทำการ :
จันทร์ — เสาร์
9:00 — 18:00 น.
ลูกค้าสัมพันธ์ แกรนด์ แครี่บอย
หากท่านมีคำแนะนำ ข้อคิดเห็น
ข้อสงสัย สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์
เรสคิว โทร. 0-2752-8585
ดาวน์โหลด
โบรชัวร์
ชุด
มาตรฐานคุณภาพ
ISO 9001
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
สถาบัน TUV เยอรมนี
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563-2564 แครี่บอย เว็บไซต์ดูดีที่สุดที่หน้าจอขนาด 1152 x 864 พิกเซล ด้วยบราวเซอร์ IE10+, ซาฟารี, กูเกิลโครม, แท็บเล็ต